Chinh phục đỉnh Pú Tó Cọ: Theo dấu chân Đại tướng

Đỉnh núi Pú Tó Cọ, nơi đặt Đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là chứng tích cho chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.