13/06/2024 -  13/06/2024 19:05

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2024

(VOVTV) - Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các Bộ, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật và ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng pháp chế, xây dựng thể chế, xây dựng luật pháp. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 diễn ra hôm nay (13/6) tại Hà Nội.