Chiếc bánh thuần chay lớn nhất thế giới

Một nghệ nhân làm bánh Ấn Độ ở thành phố Pune, phía tây Ấn Độ đã được ghi danh vào Sách Kỷ lục thế giới với chiếc bánh chay lớn nhất thế giới hình Nhà thờ Milan.