08/06/2023 -  08/06/2023 21:46

Chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội

Phát biểu kết luận hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục khẳng định vai trò là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội.