Chàng trai nghị lực và câu chuyện vượt lên số phận trên đường bơi

Ngày 18/4 hàng năm được quy định là Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Đã xuất hiện nhiều tấm gương người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao. Nhân ngày này, mời QVVCB cùng chúng tôi gặp gỡ một tấm gương như vậy.