24/03/2021 -  24/03/2021 20:37

Chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm giao thông

Thời gian gần đây, trên cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe. Thực tế này yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ hơn từ phía gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, nhắc nhở học sinh về những quy định khi tham gia giao thông đường bộ.