Câu chuyện trở về nhà của những chú Hươu Milu

Đây là những chú Hươu Milu, là một loài hươu bản địa ở Trung Quốc từng xuất hiện trong những cuốn sách cổ của Trung Quốc cách đây hơn 2.000 năm. Chúng còn được gọi là Hươu Tứ Bất Tượng, ngụ ý là một loài độc đáo, bởi lẽ là hươu, nhưng mặt của chúng lại giống mặt ngựa, đuôi giống đuôi lừa, móng guốc giống bò và gạc thì như hươu đực.