24/05/2023 -  24/05/2023 18:44

Cần thống nhất giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Làm rõ một số từ ngữ trong dự thảo luật, mở rộng đối tượng áp dụng các biện pháp trong phòng thủ dân sự, trách nhiệm của các cấp địa phương trong xử lý sự cố, thảm họa... Là những nhóm vấn đề được các đại biểu quan tâm, thảo luận cho ý kiến trong phiên thảo luận chiều nay, tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự.