24/05/2023 -  24/05/2023 18:55

Cần thiết phải định danh tài khoản mạng xã hội

Ttới đây Bộ Thông tin – Truyền thông yêu cầu định danh các tài khoản mạng xã hội như facebook, youtube, tiktok... Măc dù quá trình triển khai có thể gặp không ít khó khăn, nhưng phần lớn người dùng đều bày tỏ đồng tình với quy định này.