26/09/2023 -  26/09/2023 22:32

Cần giải pháp phát huy tối đa giá trị di tích lịch sử để phát triển du lịch

(VOVTV) - Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững (STDe) đã tổ chức buổi toạ đàm lấy ý kiến về “Mô hình du lịch lịch sử chiến tranh” tại Hà Nội.