27/02/2024 -  27/02/2024 18:54

Cần có cơ chế đặc thù về tuổi nghỉ hưu với giáo sư, phó giáo sư

(VOVTV) - Nghị định 50 ban hành năm 2023 về thay đổi thời gian kéo dài làm việc đối với đội ngũ giáo sư, phó giáo sư được cho là nguyên nhân chính của tình trạng chảy máu chất xám từ công sang tư. Dư luận bày tỏ nhiều mong muốn cần có cơ chế đặc thù đối với tuổi nghỉ hưu của lực lượng lao động trình độ cao này.