07/06/2023 -  07/06/2023 18:26

Cần có chính sách cụ thể từ Trung ương tới địa phương để thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, đầu giờ sáng nay, Quốc hội tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Hầu A Lềnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã tham gia làm rõ một số vấn đề được các đại biểu quan tâm.