27/07/2022 -  27/07/2022 17:08

Brazil: Rừng ngập mặn tái sinh từ bãi rác thải

Ở Brazil, một khu rừng ngập mặn đang phát triển mạnh mẽ tại nơi từng có bãi chôn lấp 7.500 tấn rác thải mỗi ngày.