Brazil: Lễ cúng nữ thần biển hàng năm

Hàng trăm người ngày 29/12 đã tập trung tại Bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro, Brazil, để bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ thần biển Yemanja.