Brazil: Lễ ban phước cho vật nuôi

Ngày 4/10, những người Công giáo La mã ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, đã đưa những con vật nuôi của mình đến các nhà thờ để được ban phước lành, nhân Ngày Thánh Francisco thành Assisi.