05/02/2023 -  05/02/2023 16:22

Bobi - 'Cụ' chó già nhất thế giới

Đây là con chó già nhất thế giới, chó Bobi, năm nay đã 30 tuổi 269 ngày. Năm ngoái, nó đã phá vỡ kỷ lục Guiness khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30. Trước đó, kỷ lục chó già nhất thế giới thuộc về một con chó chăn gia súc ở Australia, được công nhận từ năm 1939 với 29 tuổi 5 tháng. Ngày 4/2, Bobi đã được Guiness trao tặng kỷ lục này.