31/05/2022 -  31/05/2022 23:21

Bộ sưu tập 200 thiết bị và phụ kiện của Apple

Một người dân ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, có tình yêu đặc biệt dành cho các thiết bị Apple. Anh đã sở hữu khoảng 200 thiết bị và phụ kiện của Apple, trong đó có những thiết bị đời đầu của hãng.