Blue Ring Hole - Sản phẩm du lịch mới của Malaysia

Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đã xác định Blue Ring Hole - một điểm lặn biển mang tính biểu tượng tại bang Sabah - là sản phẩm du lịch mới của quốc gia Đông Nam Á này.