Biểu diễn hòa nhạc trên… núi lửa Gorely, Nga

Một buổi hòa nhạc ở một hố dung nham của núi lửa? Đó chính là buổi hòa nhạc dành cho những người sành nhạc vừa diễn ra cuối tuần qua ở gần núi lửa Gorely tại Kamchatka, Nga.