Biển không phải là nơi chứa rác

(VOVTV) - Dịch bệnh Covid-19 xảy ra hạn chế nhiều hoạt động của con người, nhiều vùng biển trở nên sạch hơn nhưng cũng có những vùng biển bị ô nhiễm, như biển ở thị trấn Bauan, một điểm lặn nổi tiếng ở tỉnh Batangas, Philippines.