27/07/2022 -  27/07/2022 17:00

Bỉ: Làm gạch cách nhiệt và nấm từ bã cà phê

Một công ty của Bỉ đang góp phần hạn chế rác thải đô thị bằng cách biến bã cà phê đã qua sử dụng thành nấm ăn và gạch cách nhiệt để sử dụng trong xây dựng.