31/05/2023 -  31/05/2023 10:13

Bất động sản Bắc Giang: Sau thời 10 người tranh mua 1 lô đất, hiện nay thế nào?

Giai đoạn 2019 đến đầu năm 2022, thị trường bất động sản Bắc Giang liên tục diễn biến sôi động. Thời điểm này, nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi đổ về đây mua bán. Theo đó, không ít người nhanh chóng lãi vài trăm đến cả tỷ đồng tại thị trường này. Vậy còn ở thời điểm hiện tại thì sao?