25/03/2023 -  25/03/2023 16:43

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian thương mại điện tử

Theo số liệu thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Việt Nam hiện có hơn 70% dân số dùng internet, trong đó có 55% người tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến, 72 triệu người dùng mạng xã hội, tạo ra một khối dữ liệu khổng lồ trên môi trường trực tuyến. Tuy tiềm năng lớn như vậy nhưng người tiêu dùng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro khi giao dịch trên không gian thương mại điện tử do chưa có cơ chế hữu hiệu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.