Bảo tàng Quốc gia Iraq mở cửa trở lại

Bảo tàng Quốc gia Iraq ở Baghdad đang thu hút du khách trong và ngoài nước. Bảo tàng này là một di sản lâu đời mà Iraq đang nỗ lực phục hồi.