21/06/2024 -  21/06/2024 19:53

Báo chí trong kỷ nguyên số 4.0: Cơ hội và thách thức

(VOVTV) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những cơ hội để mỗi cơ quan báo chí và người làm báo tự đổi mới để bắt kịp xu hướng chung của sự phát triển. Tuy nhiên, cũng là thách thức cho những người làm báo khi phải cạnh tranh với những nguồn thông tin phi báo chí lan tỏa với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội khác.