Bánh mì baguette Pháp nộp đơn đăng ký trở thành di sản phi vật thể UNESCO

Bánh mì baguette của Pháp, một trong những biểu tượng của ẩm thực và văn hóa Pháp, rất có thể sẽ nhanh chóng có tên trong danh sách các di sản văn hóa thế giới của UNESCO.