08/07/2024 -  08/07/2024 19:17

Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật họp phiên thứ nhất

(VOVTV) - Triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Sáng nay, phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo đã được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.