Bán bản quyền sách ra nước ngoài - Tín hiệu đáng mừng của ngành sách Việt Nam

Thời gian gần đây một số nhà xuất bản, nhà phát hành sách đã bắt đầu dành nguồn lực đầu tư cho hoạt động bán bản quyền ra nước ngoài. Dù mới là những bước đi đầu tiên nhưng cũng mở ra hướng đi mới với tín hiệu tích cực cho ngành sách.