Anh: Nới lỏng phong tỏa nhưng cũng chỉ được tụ tập tối đa 3 hộ gia đình

Ngày 24/11, 4 xứ trong Liên hiệp Vương quốc Anh nhất trí nới lỏng phong tỏa trong dịp Giáng Sinh. Theo đó, các hộ gia đình sẽ được tụ họp cùng nhau trong tối đa là 5 ngày nhân dịp này.