20/01/2023 -  20/01/2023 19:00

Ấm áp tết cổ truyền của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia

Tại Campuchia, nhiều hoạt động đón tết đầm ấm đã được tổ chức.