Ai Cập: Nghệ nhân cuối cùng làm mũ fez truyền thống

Một nghệ nhân ở Ai Cập tự hào là người gắn bó với nghề làm mũ fez, loại mũ truyền thống trong gần 45 năm qua.