29/06/2023 -  29/06/2023 16:48

9 nhóm lao động được tăng lương cơ sở từ 1/7

Từ tháng 7, một số chính sách mới về lao động chính thức có hiệu lực. Trong đó đáng chú ý là mức lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, kéo theo nhiều sự thay đổi về những khoản trợ cấp khác. Có 9 nhóm người lao động thuộc cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương cơ sở lên mức này.