30/12/2020 -  30/12/2020 09:12

10 sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật năm 2020 do VOV bình chọn

Thế giới năm 2020 chứng kiến những biến động không lường trước khi dịch Covid-19 xảy ra khiến cho mọi quốc gia, khu vực đều chịu ảnh hưởng. 10 sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật là bức tranh chấm phá những nét chính của thế giới trong năm đặc biệt này.