Tag: vị trí tuyển dụng

Vietcombank thông báo tuyển dụng tại trụ sở chính và các chi nhánh

Vietcombank thông báo tuyển dụng tại trụ sở chính và các chi nhánh

23/02/2023 -  23/02/2023 12:23

(VOVTV) - Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính và các Chi nhánh.