Tag: vi phạm pháp luật trên mạng xã hội

Cần khu biệt rõ quyền tự do và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Cần khu biệt rõ quyền tự do và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

15/07/2021 -  15/07/2021 06:35

(VOVTV) - Trước sự hỗn loạn của không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam. Liệu rằng, Bộ Quy tắc này có thực sự trở thành barem chuẩn mực cho các hành vi trên mạng xã hội như kỳ vọng hay không?