Tag: Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 12 tập thể và 44 cá nhân

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 12 tập thể và 44 cá nhân

19/09/2023 -  19/09/2023 17:44

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân.