Tag: ưu đãi nghề

Cần tăng phụ cấp ưu đãi nghề của cán bộ y tế lên 100%

Cần tăng phụ cấp ưu đãi nghề của cán bộ y tế lên 100%

07/12/2022 -  07/12/2022 14:50

(VOVTV) - Từ ngày 1.1.2023 sẽ tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, mức tăng cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới. Đã có nhiều đề xuất mức tăng là 100%