Tag: tuyển dụng nhân sự

Vietcombank thông báo tuyển dụng tại trụ sở chính và các chi nhánh

Vietcombank thông báo tuyển dụng tại trụ sở chính và các chi nhánh

23/02/2023 -  23/02/2023 12:23

(VOVTV) - Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng nhân sự tại Trụ sở chính và các Chi nhánh.