Kinh tế và Phát triển

Tủa Chùa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

(VOVTV) - Xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong năm 2023, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Tác giả PV
21/12/2023 18:07

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công huyện Tủa Chùa được giao hơn 300 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh quản lý) hơn 5,8 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương (cấp huyện quản lý) hơn 20 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương gần 70 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ngay sau khi được phân bổ vốn, huyện đã triển khai bố trí vốn kế hoạch cho các dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn, quy định, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện. Đồng thời chỉ đạo các cấp, đơn vị xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng tốt hơn... 

Tủa Chùa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Tủa Chùa chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gần 57 tỷ đồng; chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 hơn 59 tỷ đồng và vốn chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 19 tỷ đồng), do phân bổ vốn muộn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải ngân vốn chung của huyện. Vì vậy huyện Tủa Chùa đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Trong đó, chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư, đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai thực hiện; chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn, các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn huyện đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh, đấu thầu và quá trình triển khai thực hiện dự án. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án, dự toán chi tiết, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, phấn đấu thực hiện giải ngân kế hoạch vốn với tỷ lệ cao nhất. Nhờ vậy nhiều nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt cao.

Tủa Chùa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 2.

Các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn huyện đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tuy nhiên, do là năm đầu thực hiện kế hoạch vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nên việc triển khai thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Chất lượng công tác lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư của một số đơn vị chuyên môn, các chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động dẫn đến việc phải hủy bỏ danh mục, điều chỉnh dự án, vốn đầu tư.

Cùng với đó, năm nay Trung ương giao kế hoạch vốn ngân sách chậm so với thời hạn lập dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm nên địa phương khó cân đối xác định nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương, huy động nguồn lực hợp pháp để thực hiện các chương trình. Một số thông tư hướng dẫn chưa được bộ, ngành Trung ương ban hành đầy đủ, dẫn đến các đơn vị, địa phương không đủ cơ sở để tổ chức thực hiện và giải ngân vốn của các chương trình. Vì vậy, đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện mới đạt 69% kế hoạch vốn giao.

Để phấn đấu đến ngày 31/1/2024 giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đảm bảo đạt 100%, huyện Tủa Chùa chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đối với các dự án đã có khối lượng khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục thanh toán. Bên cạnh đó, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ý kiến của bạn