Tin tức

Từ ngày 10/5, Tổng cục thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp (gọi tắt là ID); tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.

04/05/2023 05:52

Từ ngày 10/5, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bao gồm dịch vụ Thuế điện tử eTax phân hệ doanh nghiệp, cá nhân; dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp (gọi tắt là ID); tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.

Từ ngày 10/5, Tổng cục thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp - Ảnh 1.

Từ ngày 10/5, Tổng cục thuế triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

Đề nghị Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Ngân hàng phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền đến người nộp thuế là khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ do quý cơ quan/đơn vị cung cấp được biết và sử dụng ID khoản phải nộp để thực hiện các thủ tục thu nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp qua các dịch vụ do Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công quốc gia, ngân hàng cung cấp; sử dụng “số tham chiếu” để truyền nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước giữa các hệ thống, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục có hướng dẫn để các đơn vị/tổ chức phối hợp hoàn thiện quy trình, ứng dụng đáp ứng yêu cầu nộp thuế./.

Ý kiến của bạn