Tin tức

Từ 1/7/2024, sử dụng mẫu thẻ căn cước mới cho công dân trên và dưới 6 tuổi

Thông tư 16/2024 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, sẽ có mẫu thẻ căn cước dành cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi và công dân Việt Nam trên 06 tuổi.

23/06/2024 10:20

Ngày 15/5/2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định chính thức về mẫu thẻ căn cước từ 1/7/2024 và mẫu giấy chứng nhận căn cước. Theo đó, sẽ có 02 mẫu dành cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi và công dân Việt Nam trên 06 tuổi, thay thế cho mẫu thẻ căn cước công dân đang sử dụng hiện nay.

Từ 1/7/2024, sử dụng mẫu thẻ căn cước mới cho công dân trên và dưới 6 tuổi- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tùy từng đối tượng công dân Việt Nam khác nhau mà thẻ căn cước mẫu mới có các nội dung khác nhau. Trong đó, thẻ căn cước của công dân từ đủ 06 tuổi trở lên sẽ có Biểu tượng chíp điện tử; Ảnh khuôn mặt; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch...

Thẻ căn cước của công dân dưới 06 tuổi có Biểu tượng chíp điện tử; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch. Như vậy, mặt trước của thẻ căn cước cấp cho công dân dưới 06 tuổi không có ảnh khuôn mặt.

Về thông tin được mã hóa QR gồm có Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước; số Chứng minh nhân dân 09 số (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có)...

Bên cạnh đó, các đặc điểm khác của thẻ căn cước gồm: Có hai ngôn ngữ là tiếng Việt và ngôn ngữ khác là tiếng Anh.

Ý kiến của bạn