Tin tức

Từ 1/1/2022 tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

(VOVTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, những đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước đó sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% mức hưởng.

Tác giả Hà Nam / VOV1
10/12/2021 15:03

Điều 1 Nghị định 108 quy định chi tiết đối tượng điều chỉnh gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động và quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bên cạnh đó, những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định 108.

Từ 1/1/2022 tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng - Ảnh 1.

Từ 1/1/2022 tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Ảnh: Internet

Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; và quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm mức trợ cấp.

Các đối tượng vừa nêu sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021.

Đối với những đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định nêu trên mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2 triệu 500.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm theo 2 mức sau:

Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Ý kiến của bạn