Tag: trường Đại học Open Cyber Korea

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trường Đại học Open Cyber Korea (Hàn Quốc) mở rộng đào tạo trực tuyến tại Việt Nam

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trường Đại học Open Cyber Korea (Hàn Quốc) mở rộng đào tạo trực tuyến tại Việt Nam

23/05/2024 -  23/05/2024 14:08

(VOVTV) - Trường Đại học Open Cyber Korea (OCU), ưu tiên xúc tiến phát triển các chương trình đào tạo sang thị trường Việt Nam, nằm trong khuôn khổ hợp tác giáo dục giữa Hàn Quốc và Việt Nam