Tag: trung tâm kiểm định

Trung tướng Tô Ân Xô: "Có Giám đốc trung tâm kiểm định xe cơ giới không biết chữ"

Trung tướng Tô Ân Xô: "Có Giám đốc trung tâm kiểm định xe cơ giới không biết chữ"

03/01/2023 -  03/01/2023 21:20

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong quá trình điều tra, có giám đốc trung tâm kiểm định xe cơ giới ở khu vực phía Nam thừa nhận không biết chữ, mới học hết lớp 3.