Tin tức

TP.HCM chính thức có Sở An toàn thực phẩm

(VOVTV) - Tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) ngày 19/9, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm TP. Đây là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tác giả Hà Khánh/VOV TPHCM
19/09/2023 14:53

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024. TP.HCM sẽ chuyển một số chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương như thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn TP cho Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

TP.HCM chính thức có Sở An toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Sở được thành lập trên cơ sở tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM sau thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 12/2016. Số lượng người làm việc cho Sở này được chuyển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm và được UBND TP.HCM giao biên chế trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc của thành phố.

TP.HCM chính thức có Sở An toàn thực phẩm - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 11 của HĐND TPHCM khóa 10

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được phê duyệt, hàng năm Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc trình UBND TP xem xét, quyết định phân bổ theo quy định. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động của Sở căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

TP.HCM chính thức có Sở An toàn thực phẩm - Ảnh 3.

Đại biểu nêu ý kiến

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, với quy mô dân số 13 triệu người (tính cả khách vãng lai), TP là đầu mối lưu thông lượng lớn thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu. Việc lập Sở An toàn thực phẩm là cấp thiết đối với một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Ý kiến của bạn