Tag: Tòa án đặc biệt

Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot tại Campuchia đưa ra phán quyết cuối cùng đối với thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Samphan

Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot tại Campuchia đưa ra phán quyết cuối cùng đối với thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Samphan

23/09/2022 -  23/09/2022 05:44

(VOVTV) - Ngày 22/9, Tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot tại Campuchia đã phán quyết cuối cùng đối với thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ Khieu Samphan về tội diệt chủng.