Tag: tình hình xăng dầu

Giá xăng dầu thế giới tăng giảm thất thường, trong nước sẽ ra sao?

Giá xăng dầu thế giới tăng giảm thất thường, trong nước sẽ ra sao?

17/11/2022 -  17/11/2022 08:23

Giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua diễn biến tăng giảm trái chiều song xu hướng chung là tăng, có thể gây áp lực đến giá bán lẻ trong nước kỳ điều chỉnh tới.