Tag: tín chỉ carbon

Phát triển thị trường tín chỉ carbon- Doanh nghiệp bắt đầu từ đâu?

Phát triển thị trường tín chỉ carbon- Doanh nghiệp bắt đầu từ đâu?

17/03/2024 -  17/03/2024 22:12

(VOVTV) - Sáng 17/3/2024, tại TP.HCM, Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Vietnam-Asia (VANZA) phối hợp với Công ty tư vấn Hà Nam Carbon, Viện nghiên cứu Vùng và đô thị (IRUS) và Hà Nam Fabrics tổ chức Hội thảo “Tín chỉ Carbon- Doanh nghiệp bắt đầu từ đâu”.