Tag: tiền điện nước

Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị miễn giảm tiền nhà, tiền điện nước cho lao động khó khăn

Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị miễn giảm tiền nhà, tiền điện nước cho lao động khó khăn

17/08/2021 -  17/08/2021 10:15

Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động…