Thời sự

Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Quốc hội vừa phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026.

06/06/2024 16:26

Thượng tướng Lương Tam Quang đảm trách vị trí thay Đại tướng Tô Lâm – người được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026  và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 22/5/2025, cũng tại Kỳ họp thứ 7.

Quốc hội cũng đã tiến hành quy trình bầu ông Lương Tam Quang làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an- Ảnh 1.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965; quê quán ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, an ninh. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông Lương Tam Quang kinh qua các chức vụ Phó Chánh Văn phòng, rồi Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an.

Tháng 8/2019 ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và sau đó kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Tam Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ý kiến của bạn